Teenused

Finantsteenuste OÜ põhiteenuste hulka kuuluvad:

 • raamatupidamisdokumentide korrastamine (ka eelnevad perioodid)

 • raamatupidamise korraldamine vastavalt EV raamatupidamisseadusele ja heale raamatupidamistavale

 • algdokumentide kontroll ja registreerimine

 • ostu- ja müügireskontro

 • arveldused aruandvate isikutega

 • panga- ja sularahatehingute arvestus

 • põhivara arvestus

 • käibemaksu arvestus

 • pearaamatu/käibeandmiku koostamine

 • bilansi ja kasumiaruande koostamine

 • töötasuarvestus

Lisateenusteks on

 • Palgalise töötaja palgaarvestus

 • Statistikaaruande koostamine

 • Raamatupidamise sise-eeskirjade ja kontoplaani koostamine

 • Käibedeklaratsiooni koostamine ja esitamine maksuametile

 • TSD koostamine ja esitamine maksuametile

 • Kuluaruande koostamine

 • Komandeeringuaruande koostamine

 • Kassaorderite koostamine

 • Haiguslehe täitmine ja esitamine Haigekassale

 • Töötaja arvele võtmine Haigekassas, andmete muutmine

 • Personaliarvestus

 • Vahearuande koostamine

 • Majandusaasta aruande koostamine

 • Eriaruannete koostamine

 • Õigusalane konsultatsioon© 2009 Finantsteenuste OÜ  : :   www.finantsteenuste.ee   : :  tel. (+372) 5171449